How do you calculate NPS?

–How do you calculate NPS?–

–Percentage of promoters minus percentage of passives–

–Percentage of promoters minus percentage of detractors, divided by percentage of passives–

Percentage of promoters minus percentage of detractors

–Percentage of promoters–

Leave a Comment